TechTag.se

Att säkra IT-system blir allt viktigare

Att säkra IT-system blir allt viktigare

Företag behöver hitta säkra IT-lösningar som gör det möjligt att styra vem som har åtkomst till vad och ofta på olika nivåer i IT-systemen. Kraven ökar även i takt med att allt fler anställda och kunder behöver åtkomst till system och information utanför företagets lokaler.

Det finns företag som https://mobilityguard.com/ som specialiserat sig på säker kommunikation och åtkomsthantering

Idag ska tjänster inte bara vara säkra och förhindra obehöriga att komma åt känslig information, det finns krav på inbyggd användarvänlighet. När anställda exempelvis arbetar hemifrån eller är på kundbesök ska det vara säkert men samtidigt gå snabbt att komma åt den information som behövs.

Skalbara, flexibla och användarvänliga lösningar

Företag och organisationer behöver flexibla lösningar som ska vara enkla att hantera. Det ska gå snabbt att kunna styra olika behörigheter, det ska också vara skalbara lösningar. I vissa fall ska även kunder eller medborgare ha åtkomst till vissa applikationer och system.

Kombinationen skapar utmaningar för utvecklare. Framför allt när det kommer till att hitta åtkomsthantering utan att behöva ha flera parter inblandade.

SSO, Single Sign-On är en användarvänlig funktion som passar när det ställs krav på tidseffektivitet. Det innebär att anställda eller kunder slipper ha flera olika system, eller för den delen hålla reda på flera olika lösenord.

För att snabbt kunna komma åt nödvändig information, eller komma åt specifika program utan krångel är ofta ett krav från användare, samtidigt ska SSO var säkert mot cyberattacker,

Stark autentisering som krav

IT-säkerhet blir alltmer komplext. Stora som små företag, organisationer och privatpersoner utsätts allt oftare för cyberattacker. Det finns stora risker med attacker, exempelvis börjar nätbanker bli ett vanligare mål för it-hackare.

Skulle det finnas luckor som är på den nivån att det går att komma in enkelt via inloggningssystem kan stora skador ske.

Därför ställs det krav på att minst ha 2FA, tvåfaktors-autentisering, eller 2MFA som är multifaktor-autentisering. Det är ett sätt att undvika att ge it-hackare enkla väger in i systemen. Genom att täppa till säkerhetsluckor går det även att undvika identitetsstöld.

Säkra lösningar behöver vara kostnadseffektiva

Starka autentiseringskrav i kombination med att det ska vara användarvänligt samtidigt som det helst ska vara kostnadseffektivt. Det ställer stora krav på utvecklare av tjänster, framför allt när myndigheter ska använda tjänsterna och medborgare behöver enkel service.

IT-säkerhet behöver budgeteras men kostnaden ska även vara rimlig. Organisationer och myndigheter har traditionellt haft en lägre IT-säkerhet men börjar komma ikapp privata sektor. Vissa myndigheter kan behöva extra säkra lösningar, framför allt för att skydda medborgares uppgifter.

Vissa företag arbetar med en nivå av lösningar på kryptering och åtkomstkontroll som matchar militär kryptering. Upphandlingar från myndigheter kommer troligen att ställa alltmer krav på leverantörer av säkerhetssystem efterhand som fler cyberattacker drabbar privat som offentlig sektor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Innehåll

dropmagnifier